Synthese Noord Nederland
- voor individuele, relatie en gezinstherapie
- voor supervisie, intervisie en coaching van medewerkers in een organisatie
 

home
nieuw
wie zijn wij
werkwijze
meer informatie
individuele therapie
relatie therapie
gestalttherapie
werken voor organisaties
bewegen en ontspannen
gestalttherapie, de theorie
literatuur, artikelen, links
therapeuten waar wij mee samenwerken
locaties
aanmelden
tarieven
contact

home
nieuw
wie zijn wij
werkwijze
meer informatie
individuele therapie
relatie therapie
gestalttherapie
werken voor organisaties
bewegen en ontspannen
gestalttherapie, de theorie
literatuur, artikelen, links
locaties
aanmelden
tarieven
contactOPLEIDING EN WERKERVARING HANS KWAKMAN

NAAM                                                                                                                             |   terug naar wie zijn wij  |
Hans Kwakman (1954)

PRAKTIJK
Synthese Noord Nederland
Individuele therapie
Supervisie gericht op de werksituatie
Relatietherapie
Consultatie bij spirituele- en geloofsvragen
EMDR, aanpak van trauma's

DOEL
Mensen helpen vrij te worden van knellende banden zodat zij zich kunnen verbinden met hun levenstaak en bezieling

DOELGROEP
Mensen die verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen voor hun eigen leven en in meer of mindere mate het vermogen hebben tot zelfreflectie
Mensen die op welke manier dan ook onvrede ervaren met hun leven of werk en verandering willen
Niet geschikt voor mensen met psychiatrische ziektebeelden.

WERKWIJZE
1. Analyse probleemstelling
2. Doelstelling bepalen
3. Actieplan opstellen
4. Evaluatie
5. In de proces is de relatie tussen cliënt en therapeut van groot belang. (ik,gij relatie)

METHODES
- Gesprekstherapie
- Gestalttherapie
- Creatieve werkvormen en droomwerk
- Loopbaanbegeleiding.
- Stressmanagement
- Energetisch werk
- Assertiviteitstraining
- Conflicthantering en onderhandeling
- Contextuele aanpak
- EMDR
- Transactionele analyse
- EFT
-Hypnotherapie

GERICHTHEID
- Op bewustzijnsvergroting, waardoor oude leefpatronen inzichtelijk worden en er ruimte komt voor verandering
- Op de actuele situatie
- Acceptatie van wat in het nu aanwezig is
- Praktische aanpak, gericht op effectief gedrag
- Integrale aanpak (lichaam,gevoel,verstand,ziel,omgeving)
- Verwerken van trauma's

SPECIALE INTERESSE
- Burn out
- Conflictsituaties in werk en relaties
- Posttraumatische stress
- Supervisie gericht op werksituatie
- Mannenhulpverlening
- Spirituele- en geloofsvragen

OPLEIDING EN WERKERVARING
Sociale Academie
Voortgezette Agogische Beroepsopleiding (met supervisie)
Opbouwwerk van ‘78/’88
Post Hbo-opleiding bedrijfsmaatschappelijk werk
Noord Nederlandse Gestalt Opleiding
Start eigen praktijk in ’88
Bureau loopbaanbegeleiding Job Support Assen ‘90/’95
Arbo-dienst ‘90/2009
Organisatie van maatschappelijk werk 2009/heden
Vele cursussen en bijscholingen op het gebied van lichaamswerk, intuïtieve ontwikkeling, stresshantering, burnoutprotocol, posttraumatische stress, rouwverwerking, conflicthantering, verslavingszorg, emdr, eft, transactionele analyse, familieopstellingen en hypnotherapie.
Uitvoeren van cursussen stressreducering en persoonlijke effectiviteitstrainingen.
Opleiding pastorale hulpverlening op basis van de contextuele aanpak van 2005 tot 2007
Traumabehandeling met behulp van het emogram, EMDR en hypnotherapie.

                                                                    |  terug naar wie zijn wij |                                           |  home  |