Synthese Noord Nederland
- voor individuele, relatie en gezinstherapie
- voor supervisie, intervisie en coaching van medewerkers in een organisatie
 

home
nieuw
wie zijn wij
werkwijze
meer informatie
individuele therapie
relatie therapie
gestalttherapie
werken voor organisaties
bewegen en ontspannen
gestalttherapie, de theorie
literatuur, artikelen, links
therapeuten waar wij mee samenwerken
locaties
aanmelden
tarieven
contactWAT IS GESTALTTHERAPIE

Wij werken vanuit de gestalttherapeutische visie.
Uitgangspunt bij gestalttherapie is dat je jezelf niet los kunt zien van je omgeving: met je gezin, je werk, je vrienden, de maatschappij.
Verstoringen in de wisselwerking tussen jezelf en je omgeving kunnen maken dat je ontevreden wordt, je zorgen maakt of je ongelukkig voelt.
Gestalttherapie richt zich op de lijfelijke ervaring, op gevoelens en gedachten. Soms zitten gedachten en gevoelens elkaar in de weg. Gestaltherapeuten werken in eerste instantie vanuit de beleving in het hier en nu. Daarbij blijkt vaak dat gedachten en gewoontes die vroeger wellicht functioneel en effectief waren nu tot patronen zijn gegroeid die juist belemmerend werken. Gestalttherapie kan helpen inzicht te verwerven in de manier waarop je problemen ervaart en hoe je keuzes maakt. In de veilige omgeving van de therapie kun je experimenteren met nieuw gedrag zodat je weer ruimte kunt ervaren om opnieuw richting en betekenis te geven aan je leven. Vaak ook maak je daarbij contact met diepere lagen in jezelf die te maken hebben met zingeving en spiritualiteit

 

 |  theorie gestalttherapie  |                                                                 |  home  |