Synthese Noord Nederland
- voor individuele, relatie en gezinstherapie
- voor supervisie, intervisie en coaching van medewerkers in een organisatie
 

home
nieuw
wie zijn wij
werkwijze
meer informatie
individuele therapie
relatie therapie
gestalttherapie
werken voor organisaties
bewegen en ontspannen
gestalttherapie, de theorie
literatuur, artikelen, links
therapeuten waar wij mee samenwerken
locaties
aanmelden
tarieven
contactRELATIETHERAPIE

Als een relatie mis dreigt te lopen is het goed om op tijd aan de bel te trekken. Als de zaak éénmaal is geëscaleerd kost het vaak heel veel energie om de relatie weer vlot te trekken.
Men heeft elkaar vaak diep gekrenkt en er is afstand ontstaan.

Sinds kort werkt Synthese met een nieuw product:
relatietherapie begeleid door een mannelijke en een vrouwelijke therapeut. Het is gebleken dat deze aanpak in de praktijk bijzonder goed werkt.

Twee therapeuten van Synthese begeleiden samen het koppel. De gezamenlijke sessies kunnen soms afgewisseld worden door individuele sessies met één therapeut. Dit is afhankelijk van de problemen die naar voren komen en de voortgang in het proces.
Thema’s die besproken worden zijn o.a. de manier waarop omgegaan wordt met kritiek, met wensen, met de ruimte die het koppel elkaar geeft, met de mate van respect en het elkaar kunnen accepteren zoals men is.
Maar ook gaat het over hoe je een relatie leuk kunt houden en last but not least, hoe verdeel je huishoudelijk taken en hoe ga je om met problemen.