Synthese Noord Nederland
- voor individuele, relatie en gezinstherapie
- voor supervisie, intervisie en coaching van medewerkers in een organisatie
 


home
nieuw
wie zijn wij
werkwijze
meer informatie
individuele therapie
relatie therapie
gestalttherapie
werken voor organisaties
bewegen en ontspannen
gestalttherapie, de theorie
literatuur, artikelen, links
therapeuten waar wij mee samenwerken
locaties
aanmelden
tarieven
contact
Hans Kwakman 
Sinds ongeveer 25 jaar ben ik gestalttherapeut. Ik heb mij daarbij met name verdiept   in onderwerpen die op het grensvlak liggen van zowel het werk als het privéleven. Hoe werken die twee terreinen op elkaar in en hoe ga je daar mee om. Dit heeft er toe geleid dat ik het zowel interessant vind om te werken met werkgerelateerde problematiek als met individuele zaken. Daarnaast richt ik mij op onderwerpen die te maken hebben met zingeving en geloof. Juist bij diepe persoonlijke zaken is dit een onderwerp dat altijd terugkomt.
Hoe kun je je richten op zaken die wezenlijk voor jou zijn zonder je te verliezen in de waan van de dag. Natuurlijk speelt dit zowel in je werksituatie als in je privéleven. Een speciale interesse heb ik voor de rol van mannen in deze snel veranderende maatschappij.

Mijn kwaliteiten zijn rust creëren, luisteren en gericht zijn op de innerlijke stem en het contact daarmee ontwikkelen. In werksituaties ben ik supervisor of coach en begeleid ik intervisiegroepen.
                                                                        |  werk en levenservaring Hans |
Reoas van der Veen 
Aan welke kant wil je gaan staan. Aan de kant van de oorzaak of aan de kant van het gevolg.
Wat is het effect van jouw overtuigingen, emoties en gedragspatronen. Ik ben in mijn werk en door mijn eigen ervaring er van overtuigd geraakt dat wij mensen een ongelofelijke kracht in onszelf en een enorm reservoir aan mogelijkheden hebben.
Het lastige is vaak dat we niet meer weten hoe we deze kracht moeten aanboren of
dat we niet weten waar dit reservoir in onszelf verborgen zit.
Dat is wat mij ook beweegt in mijn werk met mensen in mijn coach/supervisorschap
en als trainer om mensen weer in contact te brengen met hun kracht en hun eigen innerlijke bron.
Focus je op wat je wilt en niet alleen op het probleem dat is ook een manier van
werken die bij mij past. Mijn kwaliteiten zijn rust, kracht, warmte en humor.
Mijn achtergrond is divers van coach, supervisor, NLP en TA.
In mijn werk geef ik individuele procesbegeleiding, loopbaan coaching en train ik
groepen en teams.
Kernwoorden in mijn werkwijze zijn: respect, warmte, humor en het geven van oprechte feedback

                                                                                                                                                              |  home  |